ลงทะเบียนออนไลน์

  1. ชื่อ *

  นามสกุล *

  ตำแหน่ง *

  E-mail *

  เบอร์มือถือ *

  2. ชื่อ

  นามสกุล

  ตำแหน่ง

  E-mail

  เบอร์มือถือ

  3. ชื่อ

  นามสกุล

  ตำแหน่ง

  E-mail

  เบอร์มือถือ

  4. ชื่อ

  นามสกุล

  ตำแหน่ง

  E-mail

  เบอร์มือถือ

  5. ชื่อ

  นามสกุล

  ตำแหน่ง

  E-mail

  เบอร์มือถือ


  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก (หน่วยงาน)

  โปรดระบุ

  หากเลือก สาขา โปรดระบุ

  หน่วยงาน *

  ที่อยู่ *

  เบอร์โทรศัพท์ *

  โทรสาร

  ผู้ประสานงาน

  อีเมลผู้ประสานงาน

  ข้าพเจ้ายินยอมที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและอีเมลจากการลงทะเบียนนี้แก่ บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (ผู้บริหารโครงการฯ) และหน่วยงานร่วมสนับสนุน เพื่อวัตถุประสงค์ในการแจ้งยืนยันผลการลงทะเบียนผ่านทางอีเมล รวมไปถึงจัดเก็บและนำไปวิเคราะห์ด้านการตลาด

  ดาวน์โหลดเอกสาร

  ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารด้านล่างเพื่อกรอกข้อมูลและส่งกลับด้วยตัวเอง